چهار صیاد شهرستان دیر با تلاش وزارت امورخارجه و مقامات قضایی کشور آزاد شدند و امروز به کشور برمی‌گردند.

به گزارش مرور نیوز، فیونس باربرز فرماندار شهرستان دیر در جمع خبرنگاران گفت: چهار صیاد شهرستان دیر ۲۰ ماه در زندان قطر بودند که با تلاش وزارت امورخارجه، آیت‌الله حسینی بوشهری، استانداری و مقامات قضایی کشور آزاد شدند و امروز به کشور برمی‌گردند.

وی افزود: رایزنی‌های متعددی برای آزادی زندانیان ۴ صیاد ایرانی در زندان‌های قطر انجام شد و نتیجه داد و این صیادان عزیز امروز وارد کشور می‌شوند و به آغوش خانواده برمی‌گردند.