در حاشیه جشنواره زمستانی آدم برفی در همدان عکسی از کودکان در حال ساخت جوجه تیغی برفی را مشاهده می کنید.

جوجه تیغی