تصویری از جاده زیبای ارتباطی میان رامیان و شاهرود را مشاهده می کنید.

طبیعت