یک راننده تاکسی برای کسانی که مشکل مالی دارند هزینه تاکسی را رایگان کرده است. او یک نوشته روی داشبورد ماشینش نصب کرده که رویش نوشته:‌ «با احترام، اگر به هر دلیلی فعلا در شرایطی نیستی که کرایه را حساب کنی، نیازی به پرداخت هزینه سفر نیست، می‌تونی این چند دقیقه را مهمان ما باشی». دم این راننده انسان‌دوست و دریادل گرم. تا باشد از این آدم‌های با شرافت و دردآشنا.

راننده تاکسی