براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون با میانگین ۱۰۳ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش مرور نیوز، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون با میانگین ۱۰۳ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته نیز با میانگین ۸۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.