جاده آبعلی همواره محل تردد گردشگران بوده است. این جاده که به پیست آبعلی، واقع در ۷۰ کیلومتری تهران منتهی می‌شود؛ منطقه‌ای سردسیر است که گردشگران از سال ۳۲ با ساماندهی آن منطقه، برای اسکی به آنجا رفت و آمد می‌کردند.

آبعلی