عکسی از برداشت گل نرگس در شهرستان پلدختر را مشاهده می کنید.

گل