بعد از خروج از شهر تهران و در ابتدای اتوبان قم اگر جاده‌ای خاکی را در پیش بگیرید به مکه و مدینه ایران می‌رسید! جایی شگفت‌انگیز که مختص ساخت فیلم محمد (ص) بوده و تداعی‌گر این فیلم تاریخی است.

کعبه