تصویری از برج ساعت تبریز را در یک روز برفی مشاهده می کنید.

برج ساعت