فوق تخصص گوارش و کبد کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: اگر کودکی در منزل بصورت اتفاقی هر جسم خارجی را بلیعد او را وادار به استفراغ نکنید و هیچ ماده غذایی به او نخورانید.

به گزارش مرور نیوز، تماس بگیرد تا اقدامات اورژانسی برای کودک جهت باز شدن راههای تنفسی انجام شود.

باتری های دیسکی را از دسترس کودکان خارج کنید

وی در ادامه باتری را یکی از خطرناک ترین اجسامی که کودکان می‌بلعند، عنوان کرد و افزود: باتری های دیسکی خطرناک ترین اجسامی هستند که کودکان ممکن است قورت دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه اگر باتری در مری یعنی فاصله بین دهان تا معده گیر کند خطرات آن می تواند دوچندان شود، تاکید کرد: باید در این شرایط به مراکز درمانی مراجعه کرد چون احتمال پارگی و یا سوراخ شدن مری وجود دارد.

حسینی هشدار داد: در صورتی که کودک باتری بلعید، حتی اگر هیچ نشانه ای هم نداشت در اولین فرصت به مراکز درمانی مراجعه کنید، هیچ ماده خوراکی به کودک ندهید و هرگز کودک را وادار به استفراغ کردن نکنید.

وی با بیان این که بلع اجسام خارجی در راه هوایی احتمال خفگی به دنبال دارد توصیه کرد: خانواده ها باید با روش های خارج کردن اجسام خارجی راه هوایی در کودکان و شیرخواران آشنا باشند.

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان دانشگاه با اشاره به این که خارج کردن اجسام خارجی در شیرخواران و کودکان کمتر از یک سال روش های دیگری دارد، ادامه داد: در شیرخواران زیر یکی دو سال، شیرخوار را از شکم روی ران بخوابانید و سپس با دست دیگر ضربات متناوب پنج بار بر روی پشت شیرخوار وارد کند، سپس کودک را روی کف دست برگردانده و این بار پنج بار با دو انگشت روی قفسه سینه را فشار دهید و این کار را مرتب تکرار کنید تا جسم خارج شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: پس از هر مرحله ضربات پشت و فشردن قفسه سینه، باید بررسی دهان انجام شود و در صورت وجود جسم خارجی، تخلیه صورت گیرد، همچنین تماس با اورژانس توسط فرد دیگر در این شرایط ضرورت دارد.

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان دانشگاه تاکید کرد: اگر شیرخوار در هر مرحله از اقدامات غیر پاسخگو، غیر هوشیار و بدون تنفس شود، باید اقدامات احیای پایه را مطابق راهنمای احیای کودکان شروع کنید.