عاملان شهادت سرهنگ امیرکمندی بعد از یک سال دستگیر شدند.

به گزارش مرور نیوز، عاملان شهادت سرهنگ امیر کمندی که چهارم آبان سال ۱۴۰۱ و در جریان اغتشاشات زیر پل ستارخان بر اثر پرتاب نارنجک به شهادت رسیده بود، دستگیر شدند.

برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و علت و انگیز آن‌ها در حال بررسی است.