مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: با توجه به کاهش دید افقی در سطح شهر مشهدمقدس و مه‌گرفتی، پرواز‌های فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، حسن جعفری، مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی با بیان اینکه پرواز‌های فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد، اظهار کرد: مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه مشهد با اطلاعات پرواز تماس حاصل کنند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی افزود: به‌منظور افزایش ایمنی پروازها، با توجه به کاهش دید افقی در سطح شهر مشهد مقدس و مه‌گرفتی، پرواز‌های فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.

وی گفت: در همین راستا زائران و مسافران، پیش از عزیمت به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس با اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۱۹ الی ۲۳ تماس حاصل کنند.