باغ شاهزاده ماهان یا باغ شازده ماهان، یکی از باغ‌های تاریخی ایران که در نزدیکی شهر کرمان و در دامنه کوه‌های تیگران جای گرفته و مربوط به دوره قاجاریه است. این باغ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

باغ شاهزاده ماهان