انعطاف‌ پذیری توانایی پاسخگویی مؤثر به تغییرات خارجی است. افراد و شرکت‌های مهم معمولاً به این دلیل موفق هستند چون به خواسته‌های عمومی توجه دارند و سعی می‌کنند آن‌ها را بر برآورده کنند. اما تغییر پذیری نیز باید به گونه‌ای باشد که باعث ناپایداری‌های شخصیتی نشود.

به گزارش مرور نیوز، کسانی که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند و به شیوه‌های قدیمی می‌چسبند، اغلب نمی‌توانند با دیگران در رقابت درستی قرار بگیرند؛ در حالی که افرادی که انعطاف پذیری بیشتری دارند می‌توانند فرصت‌های جدید را غنیمت بشمارند و پیشرفت کنند.

همچنین انعطاف‌پذیری در کسب و کار می‌تواند به شکل‌های مختلف نتایج و موفقیت‌های بیشتری به دنبال داشته باشد.

نیاز به تغییر معمولاً به ما نشان می‌دهد مشکلاتی وجود دارد که ما مدام به فکر فرار از آن‌ها هستیم. در صورتی که ما به دیدن آن‌ها به عنوان مشکل به جای فرصتی برای یادگیری و رشد نیاز داریم. بیشتر مردم از تغییر شرایط می‌ترسند در صورتی که رشد و موفقیت بیشتر در هر زمینه‌ای نیاز به تغییر شرایط قبل دارد. اما فراموش نکنیم هر چه دیرتر تغییر کنیم، آن را سخت‌تر تجربه خواهیم کرد.

 
شمشیر دولبه تغییر

دکتر سویا بهمنی، روان پزشک و روان درمانگر تحلیلی درباره تغییرات شخصیتی می‌گوید: شخصیت ما آن قدرها که فکر می‌کنیم پایدار نیست. ضمن آنکه بعضی افراد هم بیشتر تغییرپذیری شخصیتی را تجربه می‌کنند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد تغییرپذیری شخصیت هم انعطاف پذیری و هم غیرقابل پیش بینی بودن را در رفتار منعکس می‌کند. توجه داشته باشیم شخصیت ما به شکل‌های مختلف بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد؛ اینکه چقدر توافق پذید هستیم بر رضایت ما از ارتباطاتمان با دیگران یا موفقیت شغلی ما تأثیر گذار است.

به گفته این روان پزشک، شخصیت در افراد واحد در زمان‌های مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد. مثلاً ممکن است گاهی در وضعیتی باشیم که مدام کارها را به تعویق بیندازیم، دوست داشته باشیم اغلب در خانه بمانیم و احساس خستگی و بی‌حوصلگی کنیم در صورتی که قبلاً اصلاً این گونه نبوده‌ایم. بنابراین شخصیت ما در زمان‌ها و موقعیت‌های مختلف متفاوت عمل می‌کند

تغییرپذیری شخصیت در محل کار

دکتر بهمنی تاکید می‌کند: مطالعه اخیر در مجله روان شناسی کاربردی، تغییرپذیری شخصیت با عملکرد کاری کارکنان را مرتبط می‌داند اما آیا تغییرپذیری شخصیت مفید است یا خیر؟ تحقیقات قبلی ترکیبی از این دو را قبول دارد؛ یعنی از یک طرف، تغییرپذیری شخصیت می‌تواند با سازگاری و رفتارهای حمایتی بیشتر و سازگاری شغلی بهتر مرتبط باشد و از سوی دیگر می‌تواند مانع از خلاقیت افراد شود.

به گفته او به نظر می‌رسد تغییرپذیری و ثبات شخصیت برای موفقیت شغلی بسیار مهم و کلیدی هستند؛ در حالی که انعطاف پذیری اغلب به عنوان یک موهبت در نظر گرفته می‌شود، یافتن تعادل با ثبات و قابل پیش بینی در تعاملات خود با دیگران به همان‌اندازه حیاتی است. ما معمولاً علاوه بر اینکه نیاز به ارتباط موفق با دیگران داریم؛ اما گاهی نمی‌توانیم در این خصوص درست عمل کنیم.