به گزارش مرور نیوز، مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان اعلام کرد: ماموران پلیس شخصی به نام «اکرم لاهوری» را به اتهام فعالیت در گروه تروریستی ضد شیعه سپاه صحابه را دستگیر نمودند.

در اطلاعیه این مرکز آمده است: مأموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، فردی به‌نام اکرم لاهوری را به‌اتهام فعالیت در گروه تروریستی ضد شیعه سپاه صحابه و طی کردن دوره‌های آموزشی ساخت بمب در کشور پاکستان، در بلوار ساحلی که قصد عزیمت به قشم را داشته دستگیر کردند.