مرکز آموزش سگ های زنده یاب در محمدشهر استان البرز واقع شده است.

سگ