عکسی از چشم‌انداز زیبا و رنگارنگ برفی شهرستان تفت را مشاهده می کنید.

تفت