در حاشیه انتخابات ۱۴۰۲ در شیراز تصویری از عکس سلفی یک خانواده را مشاهده می کنید.

1402121114213395329511674