تصویری از انتخابات ۱۴۰۲ در منطقه عشایری اهر را مشاهده می کنید.

حوزه انتخاباتی