پیرترین موجود زنده‌ی فلات ایران، سَرو ابرکوه است. این کهن‌درخت حدود ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ سال دارد.

فلات