مشاهدات شهروندان در داروخانه های سطح شهر نشان می‌دهد نبود داروهای خاص صدای مردم را درآورده است و مردم برای تهیه بسیاری از داروها با مشکلاتی مواجه هستند.

به گزارش مرور نیوز، عصر امروز جمعه، ۱۸ اسفند حدود نیم ساعت در داروخانه ۲۹ فروردین برای تهیه دارو حاضر شدم که  شاهد دو دعوای شدید بر سر نبود دارو یا قیمت آن بودیم.

در یک مورد مادری می‌گفت، اگر فرزندم این دارو را مصرف نکند به کما می‌رود و داد می‌زد.

در صحنه دیگر یکی از جانبازان جنگ تحمیلی کشورمان بر سر زمین و زمان فریاد می‌کشید و حتی به سر و صورت خودش هم زد!

مأمور نیروی انتظامی هم سعی در آرام کردن اوضاع داشت و گویا تعداد چنین دعواهایی بر سر دارو زیاد شده است که در داروخانه‌ها هم مأموران حضور دارند.

داروهای مورد نظر بنده هم نه در این داروخانه بود و نه در داروخانه هلال احمر ۱۳ آبان!

مسئولان وزارت بهداشت و درمان کی می‌خواهند به داد مردم برسند؟