عکسی زیبا از حرم شاهچراغِ شیراز را مشاهده می کنید.

شاهچراغ