معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که حادثه شب گذشته متروی تهران خطای انسانی بوده است.

به گزارش مرور نیوز، محسن هرمزی با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران در مورد حوادث اخیر مترو گفت: مدیرعامل بهره‌برداری دیروز و امروز سرکار است اما سرماخوردگی شدید دارد و حتی خود من در سفر به چین هم در چین و هم ایران در بیمارستان بستری شدم و آقای زاکانی هم زیر سرم رفتند.

شب گذشته خطای انسانی رخ داد و این خطا علی‌رغم اینکه همه راهبرهای ما پای کار هستند؛ اما  قطار بروی سوزن در حال باز شدن حرکت کرده که سبب شده دو چرخ  خارج شود که ربطی به سیستم مدیریت نداشت و همه کمک کردند.


چمران در جریان سخنان هرمزی، معاون شهردار تهران گفت: من به سخنان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو در مصاحبه انتقاد کردم و شنیدم که استعفا داده که آقای هرمزی این موضوع را رد کرد.