میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران هم‌اکنون با شاخص 91 در وضعیت زرد و قابل قبول است.

به گزارش مرور نیوز، طبق داده‌های شرکت کنترل هوا ، میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران هم‌اکنون با شاخص 91 در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.از ابتدای سال جاری تا به امروز در تهران 10 روز هوای پاک، 230 روز هوای قابل قبول، 105 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 12 روز هوای ناسالم در روز شمار شاخص آلودگی هوا به ثبت رسیده است.