سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: انفجار ترقه در سده لنجان منجر به قطع دست نوجوان ۱۸ ساله از ناحیه مچ شد.

به گزارش مرور نیوز، عباس عابدی اظهار کرد: حادثه انفجار ترقه ساعت ۸ و ۱۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه ترقه در دست نوجوان ۱۸ ساله منفجر و منجر به قطع دست وی از ناحیه مچ شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه در شهر سده لنجان اتفاق افتاده است، تصریح کرد: یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام و مصدوم را به بیمارستان شهدای لنجان منتقل کرد.