در راستای اجرای موازین شرعی نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است و تا پایان سال تصمیم اتخاذ و اعلام می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در مورد نرخ دیه و احتمال تغییر آن گفت: در راستای اجرای موازین شرعی نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است و تا پایان سال تصمیم اتخاذ و اعلام می‌شود.