مرد جگر فروش که بر سر قیمت جگر مشتری خود را کشته بود لحظاتی بعد از قتل دستگیر شد.

به گزارش مرور نیوز، بامداد دوشنبه بیست و یکم اسفند، درگیری مرگباری در یکی ازخیابان‌های لواسان به تیم جنایی اعلام شد.

با گزارش این خبر، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت راهی محل شده و با جسد مردی حدوداً ۳۸ساله مواجه شدند که براثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.


بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌داد مقتول برای خوردن جگر به لواسان رفته بوده اما به‌خاطر قیمت با صاحب جگرکی درگیر شده و هدف ضربات چاقو قرار گرفته است.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان موفق به دستگیری مرد جگر فروش شده و او را بازداشت کردند.

متهم در تحقیقات اولیه به قتل ناخواسته اعتراف کرد و به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.