در حالی که در مناطق غربی شهر تهران شاهد توسعه کمتر مُدهای حمل و نقلی هستیم شهرداری تهران دست به احیای ۵۵ خط اتوبوسرانی با به کارگیری ۴۰۶ دستگاه اتوبوس نو کرده است.

به گزارش مرور نیوز، یکی از موضوعات مهم و مطالبات جدی مردم شهر تهران موضوع حمل و نقل عمومی است که در سالهای اخیر به پاشنه آشیل شهر تهران تبدیل شده است.

ناوگان حمل و نقل عمومی از سه بعد دارای اهمیت است ابتدا گسترش و توسعه سپس افزایش ظرفیت و در نهایت نوسازی بخش فرسوده این ناوگان.

در شهر تهران عموماً از سه مُد حمل و نقلی یعنی مترو ، اتوبوس و تاکسی استفاده می‌شود که در برخی از نقاط شهر ۷۵۰ کیلومتر مربعی تهران دسترسی به هیچ کدام از این مُدها وجود نداشته یا بسیار اندک است.

یکی از مناطق شهر تهران یا بهتر بگوییم یکی از پهنه‌های شهر تهران که فاقد مدهای حمل و نقلی مناسب است بخش غربی است جایی که مناطقی نظیر منطقه ۲۱ و ۲۲ و انتهای غربی منطقه ۲ و منطقه ۵ واقع شده است.

حالا در تازه‌ترین رخداد و با توجه به دستور شهردار تهران با استفاده از بیش از ۴۰۶ دستگاه اتوبوس نو و اورهال شده ۵۵ خط اتوبوسرانی غیرفعال و فراموش شده به چرخه خدمت رسانی به مردم بازگشته است.