در آستانه روز قدس طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با شعار "موسی از شهری برآمد که در آن کودکان را میکشتند" اکران شد.

در آستانه روز قدس طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با شعار "موسی از شهری برآمد که در آن کودکان را میکشتند" اکران شد.

دیوارنگاره