طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوا روی عدد ۹۲ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

به گزارش مرو رنیوز، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۹۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۷۶ قرار داشت و کیفیت هوا قابل قبول بوده است.


تهران از ابتدای سال ۴ روز هوای پاک، ۱۵ روز هوای قابل قبول داشته است.