یام عبری معنادار دیوارنگاره میدان فلسطین تهران پس از بیانات صبح امروز رهبرانقلاب درباره قطعیت تنبیه رژیم صهیونیستی، بر روی این دیوارنگاره به زبان عبری نوشته شده است: غذا و آذوقه به مقدار لازم ذخیره کرده اید؟ انتقام نزدیک است.

دیوارنگاره