کیفیت هوای امروز شهر تهران روی عدد ۴۱ و در وضعیت پاک قرار دارد.

به گزارش مرور نیوز،  شاخص کیفیت هوای تهران ، امروز - جمعه، بیست و چهارم فروردین ماه سال ۱۴۰۳- بر روی عدد ۴۱ و در وضعیت پاک قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود و بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول (سالم) یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.