تلاقی شگفت‌انگیز کویر و دریا در سواحل‌مکران، چابهار، استان سیستان و بلوچستان را مشاهده می کنید.

کویر