عکسی زیبا از دشت لاله‌های وحشی کیاسر را مشاهده می کنید.

لاله