محمدمهدی ایرانمنش نوجوان ۱۳ ساله از مجروحان حادثه تروریستی کرمان به خیل شهدا پیوست.

به گزارش مرور نیوز، محمدمهدی ایرانمنش از مجروحان حادثه تروریستی ۱۳ دی‌ماه کرمان که در بیمارستان بستری بود، به شهادت رسید.

وی ۱۳ ساله بود و تا به امروز شرایط سختی را سپری کرده بود.


پدر این نوجوان نیز در این جنایت تروریستی به شهادت رسیده بود.