قاب متفاوت از یک سرباز در مترو تهران در شبکه‌های مجازی منتشر شد. خستگی زیاد این سرباز در تصویر زیر مورد توجه قرار گرفته است.

سرباز