روستای قلعه‌گاه در ۳۰ کیلومتری شهرستان روانسر استان کرمانشاه به طرف شهرستان پاوه و در ۲ کیلومتری غار قوری‌قلعه قرار گرفته است.

طبیعت