عکسی را در حاشیه بازسازی صحنه درگیری مزاحمین نوامیس در محله نازی آباد را مشاهده می کنید.

پراید