صبح امروز جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با مضمون انتقادی و کنایه آمیز درباره مقایسه صنعت موشکی کشور با صنعت خودروسازی اکران شد.

دیوارنگاره