عکسی از بادگیر، عنصر زیبای معماری ایرانی اما کم‌یاب در بوشهر را مشاهده می کنید.

بادگیر