عکسی زیبا را از تنگه بنو، لمزان (بندرلنگه) در هرمزگان را مشاهده می کنید.

تنگه زیبا بنو