"ماسوله" شهری در استان گیلان و از توابع بخش سردار جنگل شهرستان فومن است.

ماسوله