دادستانی تهران برای یک مجری و بازیگر به دلیل توهین و هتاکی، پرونده قضائی تشکیل داد و به مدیر مسوول یک روزنامه تذکر داد.

به گزارش مرور نیوز، در پی انتشار مطلبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و هتاکی ، دادستانی تهران روز گذشته برای یک مجری، بازیگر پرونده قضائی تشکیل داد.

همچنین در پی شیطنت یک روزنامه تذکر لازم به مدیرمسؤول ابلاغ شد.