اگرچه گوجه فرنگی می تواند خام خورده شود، اما مطالعه توسط دانشمندان نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی گوجه پخته شده نسبت به گوجه فرنگی خام بیشتر است. این نشان می دهد که برای دریافت بهترین فواید از گوجه، باید قبل از خوردن آن را بپزید.

به گزارش مرور نیوز، اگرچه گوجه فرنگی می تواند خام خورده شود، اما مطالعه توسط دانشمندان نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی گوجه پخته شده نسبت به گوجه فرنگی خام بیشتر است.

این نشان می دهد که برای دریافت بهترین فواید از گوجه، باید قبل از خوردن آن را بپزید.