وزیر اقتصاد گفت: امروز اولین تامین مالی زنجیره تولید از بانک های ملی، مسکن، صنعت و معدن و ... انجام شد.

به گزارش مرور نیوز، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حساب کاربری خود نوشت: امروز را با اولین حراج الکترونیک اموال تملیکی آغاز کردیم و با نخستین تامین مالی زنجیره تولید توسط بانک های ملی، مسکن، صنعت و معدن و … ادامه دادیم.

به لطف الهی بذر تلاش های ۴ ماه گذشته در حال به بار نشستن است و در روزهای آینده ادامه دارد …