مدیر فروش داخلی فولاد مبارکه گفت: هدف فولاد مبارکه از برگزاری جلسه هم‌اندیشی با شرکای کسب و کار خود در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، بهبود تعاملات با تمامی مشتریان در گروه‌های مختلف و افزایش تولید است.

به گزارش مرور نیوز، محمد تاجمیرریاحی مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نشست هم‌اندیشی با شرکای کسب و کار فولاد مبارکه  اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این هم‌اندیشی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، بهبود تعاملات شرکت فولاد مبارکه با تمامی مشتریان در گروه‌های مختلف و افزایش تولید است.

وی افزود: این نشست برای ارائه برنامه‌های شرکت فولاد مبارکه به مشتریان و بررسی انتظارات آن‌ها از فولاد مبارکه، برنامه‌ریزی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در جهت تسهیل امور فی‌مابین برگزار می‌شود.

نشست هم‌اندیشی فولاد مبارکه و شرکای کسب و کار این شرکت برای تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران فولاد مبارکه آغاز به کار کرد.

 با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در نخستین روز این نشست قرار است تمامی مشتریان صنایع بسته‌بندی و ورق‌های فولادی رنگی ازجمله قوطی‌های صنایع غذایی‌، قوطی‌های روغن نباتی، قوطی‌های روغن‌های فراورده‌های نفتی و قوطی‌سازان مسائل خود را با مدیران شرکت فولاد مبارکه مطرح کنند.

در دومین روز  این نشست هم‌اندیشی نیز شرکای کسب و کار و گروه‌های مشتریان ورق‌های فولادی و قطعه‌سازان مسائل مختلف خود را با مدیران شرکت فولاد مبارکه مطرح می‌کنند.

شایان ذکر است نشست هم‌اندیشی فولاد مبارکه و شرکای کسب و کار با مدیران شرکت فولاد مبارکه در روز ۱۲ دی ماه سال جاری با شرکای بسته بندی برگزار می‌شود.