وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به مازاد دام، برای صادرات برنامه‌ریزی شده و به هیچ وجه صادرات دام زنده متوقف نشده است.

به گزارش مرور نیوز، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: کمبودی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد و افزایش قیمت اخیر در این بازار ناشی از سوداگری و واسطه‌گری بوده است که با این موارد برخورد می‌شود. با توجه به عرضه مناسب و وجود ذخایر کافی قیمت در بازار گوشت قرمز در کوتاه‌ترین زمان متعادل می‌شود.

بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان گوشت به سبب زایش‌های مناسب پاییز و انباشت دام در واحدهای دامداری معتقدند که مشکلی در عرضه وجود ندارد.

ساداتی نژاد گفت: با توجه به مازاد دام، برای صادرات برنامه‌ریزی شده و به هیچ وجه صادرات دام زنده متوقف نشده است.

در هفته گذشته مدیرعامل اتحادیه دام سبک به دلیل جوسازی توزیع کنندگان گوشت از توقف صادرات خبر داد.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی واردات و صادرات خون اقتصاد است و در موقع مقتضی باید انجام پذیرد. با توجه به اینکه سیاست صادرات دام جدیدا شکل گرفته، سوداگران می‌خواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند، اما اجازه این کار را نخواهیم داد.

علی رغم آنکه رئیس شورای تامین کنندگان دام قیمت هر کیلو دام سبک را ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان و لاشه بره نر کشتاری را در عمده فروشی ۱۱۷ هزار تومان اعلام می‌کند، اما هم اکنون هر کیلو دام زنده ۷۰ تا ۷۳ هزار تومان و شقه گوسفندی ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.