در پنج ماه اخیر که از فعالیت دولت سیزدهم می گذرد دستورالعمل تعیین حداقل ده درصدی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه در اوراق بدهی اجرایی شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی در گزارش ارائه شده توسط نهاد ناظر صنعت بیمه، روند یادشده علاوه بر کمک به دولت در افزایش بازدهی و تنوع پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه تاثیر ملموسی بر جا گذاشته است. 

گفتنی است بیمه مرکزی نیز در کنار شرکت های بیمه در این فرآیند حضور دارد که نتایج مثبت آن در پرتفوی سرمایه گذاری نهاد ناظر صنعت بیمه قابل مشاهده است.