سود خالص بانک ملت در پایان خردادماه امسال با رشد 4 برابری و با 322 درصد افزایش نسبت به پایان خردادماه سال گذشته از رقم 20.870 میلیارد ریال به بیش از 88.192 میلیارد ریال رسید.

به  گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس گزارش عملکرد مالی منتشره در مقطع منتهی به پایان فصل بهار امسال، در حالی که سود هر سهم این بانک در پایان نخستین فصل سال گذشته، 101 ریال به ثبت رسیده بود در پایان بهار امسال به 426 ریال رسیده که نشان دهنده رشدی نزدیک به 322 درصد است.

سود قبل از کسر مالیات بانک ملت نیز در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 391 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، سود قبل از کسر مالیات این بانک در پایان خردادماه سال گذشته معادل 23.143 میلیارد ریال بوده که با 391 درصد رشد به 113.737 میلیارد ریال در پایان خردادماه امسال رسیده است.

بر این اساس، درآمد تسهیلات اعطایی بانک ملت که با نماد وبملت در بازار سرمایه کشور فعال است نیز از مبلغ 129.098 میلیارد ریال در پایان سه ماهه پارسال با 83 درصد رشد به 236.007 میلیارد ریال افزایش یافته است.

در عین حال، خالص درآمد کارمزد بانک ملت نیز در پایان بهار امسال 21.951 میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به رقم 10.381 میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، 111 درصد رشد را نشان می دهد.

جمع درآمدهای عملیاتی بانک ملت نیز در پایان خردادماه سال گذشته معادل 68.942 میلیارد ریال گزارش شده بود که این رقم در پایان سه ماهه امسال 199 درصد بیشتر شده و رقم 206.254 میلیارد ریال را ثبت کرده است.

این گزارش حاکی است، بانک ملت با سرمایه ثبت شده بالغ بر 207.042 میلیارد ریال و ثبت نشده 55.000 میلیارد ریال که در مجمع عمومی فوق العاده پایان خردادماه به تصویب سهامداران رسید، بزرگ ترین بانک بورسی کشور محسوب می شود.