نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از صدور حکم جدید برای حجت عبدالملکی خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، با موافقت رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، طی حکمی حجت الله عبدالملکی را به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

010